6. salon crno-bijele fotografije. Prva nagrada
Rijeka 2018.